Haat jegens vrouwen, vrouwenhaat

3607
Sherman Hoover
Haat jegens vrouwen, vrouwenhaat

Vrouwenhaat is een concept dat verwijst naar diepgewortelde haat, afkeer en vooroordelen jegens vrouwen en meisjes. Deze houding, die op het eerste gezicht zo extreem lijkt, is een diepgewortelde realiteit in de huidige samenlevingen en manifesteert zich dag na dag op verschillende manieren, zoals discriminatie, denigratie, objectivering of het gebruik van fysiek of verbaal geweld tegen vrouwen of meisjes..

Waar komen vrouwonvriendelijke attitudes vandaan??

Er zijn veel irrationele overtuigingen en ideeën die zich verschuilen achter vrouwonvriendelijke attitudes en die worden overgedragen in de gezins- en gemeenschapscontext, generatie na generatie, waardoor een klimaat van discriminatie en ongelijkheid tussen mensen wordt bereikt.

Het verwrongen idee waaruit vrouwenhaat voortkomt, is dat vrouwen als inferieure mensen worden beschouwd dan mannen. Een van de belangrijkste overtuigingen die uit dit idee voortkomen, is te bevestigen dat vrouwen een bepaalde "plaats" of "rol" in de samenleving hebben, bijvoorbeeld door in een huis voor hun gezin te werken..

Een ander veel voorkomend vrouwonvriendelijk idee is om vrouwen te beschouwen als een object ten dienste van mannen, bijvoorbeeld vanwege hun reproductieve fysieke eigenschappen. Dit zorgt ervoor dat een vrouwenhater vrouwen reduceert tot een vereenvoudigd concept en verschillende attitudes vertoont in dit opzicht, zoals het afwijzen van de vriendschap of professionele waarde van een vrouw, evenals het waarderen van vrouwen uitsluitend vanwege hun uiterlijk, soms in het openbaar en vernederend, naast vele andere daden..

Vrouwenhaat voedt veel verwrongen ideeën over mensen door het simpele feit dat ze geboren zijn met het ene of het andere geslacht en komt voor in heel verschillende situaties: van situaties die zo vaak voorkomen en niet erg gewelddadig zijn, zoals het motiveren van een jongen meer dan een meisje om bepaalde carrières te studeren andere zeer gewelddadige, zoals fysiek of psychisch misbruik van een vrouw. Normaal gesproken ontkennen vrouwenonterende mensen dat ze vrouwenonvriendelijk zijn en omschrijven ze zichzelf als verstandige en oordeelkundige mensen, maar het is in hun dagelijkse handelingen dat ze de ideeën van afkeer jegens vrouwen laten zien..

Hoe een vrouwenhater te identificeren?

Acties waarvan de achtergrond wordt gekenmerkt door vrouwonvriendelijke overtuigingen, zijn talrijk en blijven vandaag op veel gebieden van ons leven bestaan. Enkele van de duidelijkste attitudes die vrouwenhaters dagelijks laten zien en die kunnen worden gebruikt om ze te identificeren, zijn:

  • Vrouwen indelen in twee basiscategorieën, zoals zwart of wit, en ze herleiden tot hen. Het zijn de mensen die een vrouw als "heilig" / "provocerend" of "koud" / "emotioneel" beschouwen en de neiging hebben hen te behandelen vanuit een veronderstelde superioriteit op basis van het label dat ze krijgen, zolang de vrouw dat niet doet. voldoen aan de verwachtingen op basis van de categorieën vrouwenhaters die mensen als correct beschouwen voor een vrouw.
  • Controllers: Vrouwonvriendelijke mannen moeten vaak de absolute controle hebben in relaties met vrouwen. Of het nu financieel, emotioneel of zelfs op het gebied van sociale relaties is, vrouwonvriendelijke mannen hebben altijd de neiging om alle beslissingen te nemen boven de mening van vrouwen, soms indirect, waarbij ze de beslissingen van hun partners belachelijk maken..
  • De schuld geven: vrouwen met een misogyn geven vrouwen vaak de schuld van al het slechte dat henzelf overkomt, niet alleen in hun relaties, maar ook in hun leven. Koppels van dit soort mensen bieden vaak voortdurend hun excuses aan. Bovendien hebben ze de neiging vrouwen de schuld te geven van alle negatieve omstandigheden die door seksistische oorzaken bij henzelf opkomen, aangezien zij volgens deze mensen degenen zijn die de standaardsituaties hebben kunnen 'provoceren of manipuleren'. aanleiding geven tot die pijnlijke situatie die zij zelf lijdt.
  • Belachelijk maken: vrouwenhaters proberen vaak vrouwen regelmatig belachelijk te maken en te vernederen, of dit nu in sociale, gezins- of werkcontexten is. Wanneer een vrouw bepaalde meningen heeft of haar eigen beslissingen neemt, kan ze deze afwijzing en denigratie vinden als ze dicht bij een vrouwenhater is, die niet tolereert dat ze de leider van een project zou kunnen worden.

De impact van vrouwenhaat op de geestelijke gezondheid

Misogynistische ideeën hebben een grote invloed op de geestelijke gezondheid van mensen. Vrouwonvriendelijke mensen leven in een vertekende realiteit die vatbaarder is voor geweld en hun intieme relaties kunnen problematisch zijn, evenals hun emotionele stabiliteit..

Een van de gevaarlijkste effecten van vrouwenhaat op de geestelijke gezondheid van vrouwen is de internalisering ervan, de zogenaamde geïnternaliseerde vrouwenhaat. Dit is een effect dat vooral optreedt bij vrouwen die zijn opgeleid of die zich hebben omringd met een omgeving waarin ze hebben geleerd dat vrouwonvriendelijke ideeën waar zijn en dat psychologische problemen veroorzaakt zoals zelfafwijzing, problemen met hun eigen imago, eetstoornissen. of zelfbeschuldiging in gevallen van misbruik of mishandeling. Geïnternaliseerde vrouwenhaat kan er ook voor zorgen dat vrouwen zelf de wereld vanuit dit vervormde prisma zien en andere vrouwen vanuit dit hatelijke perspectief zien..

Wat de reden voor vrouwenhaat ook is, de gevolgen voor de geestelijke gezondheid zijn verwoestend. Als je gelooft dat de vrouwonvriendelijke houding van bepaalde mensen je dagelijkse leven beïnvloedt, of integendeel, je hebt diepgewortelde overtuigingen die het resultaat zijn van een vrouwonvriendelijke opleiding en die zowel jezelf als andere mensen kunnen schaden, aarzel dan niet. professionele hulp zoeken om stabiliteit te vinden en een vol leven te leiden, vol respect en vrede zowel met jezelf als met de mensen om je heen.


Niemand heeft nog op dit artikel gereageerd.