Assertiviteit en de waarde van communicatie

3428
Egbert Haynes
Assertiviteit en de waarde van communicatie

Misschien heb je wel eens van het woord assertiviteit gehoord en weet je niet zeker waar het naar verwijst, of misschien is dit de eerste keer dat je het hoort. Hoe het ook zij, het is zeker dat het invloed heeft op uw leven, hetzij door zijn aanwezigheid, hetzij door zijn afwezigheid..

Inhoud

 • Wat is assertiviteit?
 • Wat is niet assertief?
  • Onderdanig of passief gedrag
  • Agressief gedrag
 • Wat is assertief gedrag?
 • Waar is assertiviteit voor?
 • Welke onjuiste overtuigingen maken het moeilijk om assertiviteit te oefenen??
  • Dus hoe kan ik beginnen met assertiviteit te oefenen? (²)
  • Referenties

Wat is assertiviteit?

Assertiviteit is een van de hoekstenen van het psychotherapieproces en een verplichte stop op weg naar welzijn.

Het heeft te maken met communicatieve vaardigheden en met het erkennen van de eigen waarde en persoonlijke rechten. We hebben allemaal het recht om onze mening te verdedigen, te vragen wat nodig is en 'nee' te zeggen.

We zouden dus kunnen zeggen dat assertiviteit het vermogen is om voor eigen rechten op te komen, onszelf en anderen te respecteren (¹). Dat wil zeggen, als we assertief zijn, kunnen we duidelijk onze behoeften uiten zonder anderen aan te vallen.

We kunnen dit vermogen allemaal ontwikkelen, waardoor ons leven bevredigender wordt en we grotendeels van frustraties en wrok worden bevrijd..

Wat is niet assertief?

Een onderdanige of passieve houding is niet assertief en een agressieve houding is dat niet. Wat zijn beide?

Onderdanig of passief gedrag

Een persoon die zich gewoonlijk onderdanig gedraagt, heeft de neiging zich uit te drukken met zinnen als:

 • "Oké ..."
 • "Het maakt niet uit" (als dat zo is)
 • "Er gebeurt niets ..." (als het gebeurt)
 • "Zoals je wilt ... kan me niet schelen ...".

Tegelijkertijd zal hij constant om vergeving vragen of rechtvaardigingen of verklaringen geven die hem niet zijn gevraagd..

Wat betreft non-verbaal gedrag: de persoon aarzelt bij het spreken, laat zinnen onvoltooid achter of wordt niet goed gehoord door de lage toon. Ze maken misschien weinig oogcontact of proberen juist te behagen door teveel aandacht te schenken aan de gesprekspartner.

Bij al dit soort gedrag geeft de persoon door dat hij onder zijn gesprekspartner wordt geplaatst en dat hij zichzelf niet zal verdedigen. U probeert conflicten te vermijden (minderwaardigheidspositie).

Agressief gedrag

Integendeel, het wordt soms verward met het assertieve als je denkt dat je het recht hebt om alles te zeggen wat je denkt zonder te ijken als je de persoon voor je niet respecteert. Het wordt gekenmerkt door uitdrukkingen als:

 • "Vanwege jou… "
 • "Jij altijd… ." of "Je nooit ..."
 • "Zijn… "

Orders en onderbrekingen zijn constant.

Non-verbale expressie omvat een hoge stem, dreigende of scherpe gebaren, het binnendringen van persoonlijke ruimte, een gefixeerde blik. De agressieve persoon plaatst zichzelf boven zijn gesprekspartner (positie van superioriteit).

Wat is assertief gedrag?

De assertieve persoon plaatst zichzelf in een houding van gelijkheid ten opzichte van anderen, en manifesteert zich direct zonder anderen te minachten (zoals het geval was met agressief gedrag), of zonder respect voor zichzelf door zijn werkelijke behoeften en gevoelens te negeren (zoals het geval was met onderdanig gedrag). ).

Non-verbaal gedrag is veilig en consistent met de boodschap die wordt gegeven. De blik blijft maar niet bedreigend. De toon van de stem is stevig en duidelijk, maar niet agressief.

Waar is assertiviteit voor?

Assertiviteit is de communicatieve stijl die ten grondslag ligt aan een gezonde zelfbevestiging in de wereld. Het dient dus om:

 • Beslissingen kunnen nemen op basis van de eigen waarden.
 • "Nee" kunnen zeggen zonder je schuldig te voelen.
 • Verbeter het gevoel van eigenwaarde.
 • Druk wensen, gevoelens en meningen uit.
 • Creëer banden in ons leven waar we worden behandeld en behandel anderen met respect en waardigheid.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ons artikel over assertieve communicatie.

Welke onjuiste overtuigingen maken het moeilijk om assertiviteit te oefenen??

Er zijn denkpatronen die we moeten detecteren en weggooien, zoals:

 • Ik moet er zijn om te zorgen voor wat iedereen nodig heeft.
 • Het is verkeerd om nee te zeggen.
 • Ik moet altijd gelijk hebben.
 • Ik kan met niemand "er slecht uitzien".
 • Ik kan geen fouten maken.
 • Als ik een probleem vermijd, verdwijnt het.

Dus hoe kan ik beginnen met assertiviteit te oefenen? (²)

 • Maak verzoeken duidelijk. Voorbeeld: "Kunt u alstublieft ...?"; "Ik kan het niet, dus ik vraag je om niet aan te dringen".
 • Ik-boodschap: het gedrag van de ander wordt duidelijk beschreven zonder te oordelen, en vervolgens wordt het gevoel dat het bij mij oproept en de gevolgen ervan beschreven. Het eindigt met een voorgestelde oplossing. Voorbeeld: wanneer ______ gebeurt, voel ik me _______ en daarom doe ik dat ______. Waarom niet ______?
 • Empathische assertiviteit: het gaat erom rekening te houden met de gevoelens van anderen en die van uzelf. Voorbeeld: "Ik begrijp dat je ______, maar ik______."
 • Geconfronteerd met kritiek: geef kritiek als dat het geval is, maar scheid het van het feit dat je een goed of slecht persoon bent. Voorbeeld: "Ik heb het misschien mis gehad, maar het betekent niet dat ik _____ ben."
 • Techniek om de verandering te verwerken: verschuif de focus van de discussie naar de analyse van wat er tussen de twee gebeurt, alsof we elkaar van buitenaf zagen. Voorbeeld: we raken van het onderwerp af, waarom niet _____?; "We zijn allebei erg moe".

Kortom, vanuit assertief gedrag kunnen we ons uiten door anderen te respecteren en onszelf te respecteren!!

Referenties

(¹) (²) Castanyer, O. 2018. Ik wil leren om met assertiviteit van mezelf te houden. Desclee de Brouwer. Kolonel Serendipity.


Niemand heeft nog op dit artikel gereageerd.