Classificatie en soorten cognitieve en gedragstherapieën

2653
Robert Johnston
Classificatie en soorten cognitieve en gedragstherapieën

Cognitieve gedragstherapieën zijn gebaseerd op de manier van denken (cognitief) en / of de manier waarop ze zich gedragen (gedragsmatig). Deze therapieën erkennen dat het mogelijk is om onze gedachten of ons gedrag te veranderen of te herstellen om specifieke problemen te overwinnen..

Hier zijn de belangrijkste soorten therapie die zijn opgenomen in deze lijn van psychologische behandeling:

Inhoud

  • Gedragstherapie
  • Cognitieve therapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Rationeel-emotionele gedragstherapie (RETT)

Gedragstherapie

Zoals de naam suggereert, richt Gedragstherapie zich op menselijk gedrag en probeert het ongewenst gedrag of onaangepast gedrag uit te roeien. Meestal wordt dit type therapie gebruikt voor mensen met gedragsproblemen of psychische problemen die te maken hebben met ongewenst gedrag. Voorbeelden hiervan zijn verslavingen, angst, fobieën en obsessief-compulsieve stoornis (OCS).

Gedragstherapie is een actiegerichte behandeling die tot doel heeft positieve gedragsverandering te bevorderen. Andere therapieën, zoals psychoanalytische therapie, zijn over het algemeen meer gericht op kennis en duiken in het verleden. Bij gedragstherapie is het verleden nog steeds belangrijk omdat het vaak onthult waar en wanneer het ongewenste gedrag is ontstaan, maar het richt zich meer op huidig ​​gedrag en de manieren waarop dit kan worden verholpen.

LEES MEER >>>

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie behandelt gedachten en percepties, en hoe deze gevoelens en gedrag kunnen beïnvloeden. Door negatieve gedachten opnieuw te beoordelen, kan een individu flexibeler en positiever denken, wat uiteindelijk zijn gevoelens en gedrag ten opzichte van die gedachten kan beïnvloeden..

De oorsprong van de aanpak ligt in de herstructureringstherapie, Rational Emotive Behavioral Therapy (RETT), ontwikkeld door Albert Ellis in 1955. De basisprincipes achter cognitieve therapie liggen echter achter het werk van de Amerikaanse psychiater Aaron Beck. Beck ontdekte dat negatieve gedachten en onrealistische overtuigingen de oorzaak waren van het lijden van zijn cliënten.

LEES MEER >>>

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) combineert cognitieve therapie en gedragstherapie. De benadering richt zich op gedachten, emoties, fysieke sensaties en acties, en leert cliënten hoe ze een effect op elkaar kunnen hebben. CGT is nuttig voor de behandeling van veel aandoeningen, waaronder depressie, angst en fobieën.

Het uitgangspunt achter CGT is dat zowel onze gedachten als ons gedrag een effect hebben op onszelf en anderen. Therapie onderzoekt aangeleerd gedrag en negatieve denkpatronen om ze om te zetten in positieve.

LEES MEER >>>

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (of ACT) is een vorm van gedragsanalyse die acceptatie- en denkstrategieën gebruikt om de psychologische flexibiliteit te vergroten. Hoewel therapie niet als een langdurige behandeling wordt beschouwd, wordt deze wel als nuttig beschouwd bij de behandeling van depressie, angst en andere psychische stoornissen..

Acceptatie- en toewijdingstherapie omvat een reeks praktische oefeningen om de kracht en het belang van emotionele, cognitieve en gedragsprocessen naar voren te brengen. Het doel is om mensen te helpen hun relatie te veranderen met de negatieve gedachten en gevoelens die ze over hun leven hebben en in sommige gevallen hebben ze een grote invloed op hun gezondheid en welzijn..

LEES MEER >>>

Rationeel-emotionele gedragstherapie (RETT)

Rationeel-emotieve gedragstherapie is een vorm van therapeutische psychologie die voortkomt uit het behaviorisme. Het gaat erom dat je rede en rationaliteit gebruikt om zelfvernietigende cognitieve processen te herkennen en te leren af ​​te stemmen op een meer geschikte emotie. Het idee is inderdaad dat onbewuste destructieve gedachten bewust worden herkend en vervolgens worden ingewisseld voor meer constructieve gedachten..

LEES MEER >>>


Niemand heeft nog op dit artikel gereageerd.